Програмирање 2

Овде ће бити објављивани сви материјали са часова вежби (свих асистената), важна обавештења, детаљи о организацији курса и остале битне информације.

О курсу

Овде можете наћи неке техничке информације о курсу за ову школску годину.

Обавезе студената

Овде можете наћи све детаље о организацији курса и расподелу бодова по обавезама за ову школску годину.

Вежбе

Овде се налазе сви материјали који су вам потребни спремање колоквијума и испита, који су са часова вежби свих асистената на овом курсу.

Обавештења

Овде се објављују сва обавештења од значаја за све студенте који слушају овај курс.