Предиспитне обавезе

  • Један практичан тест од 20 поена, за време колоквијумске недеље, ради се на рачунару
  • Један теоријски тест од 20 поена , у терминима предавања (по договору са професорима), ради се на папиру

Завршни испит

  • Теоријски део састоји се од 20 питања, ради се на папиру и на овом делу се максимално може освојити 30 поена.
  • Практични део састоји се од неколико С задатака (ради се на рачунару, одвојено од теоријског дела). На практичном делу се максимално може освојити 30 поена.
  • Да би се испит положио потребно је имати 25% поена за теоријски део и 25% поена за практични део на завршном испиту(не рачунајући предиспитне поене) и укупно имати више од 50 поена.